Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií


Studium vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - § 9 odst. 1 písm. a)

Absolvent získá studiem kvalifikaci ke koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Celkem 250 h vč. 2x 4h exkurze, 8h stáže. Studium je rozloženo do 3 navazujících semestrů.

 

Obsah předmětů je založen na vybavení absolventů následujícími kompetencemi:

·       K1: kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků;

·       K2: kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky;

·       K3: kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů;

·       K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické).