Kurz je určen studentům Učitelství pro mateřské školy jako on-line didaktická a metodická podpora předmětu XHVp05 Hra na klavír 3 a především XHVk05 Hra na klavír 3 pro kombinovanou formu studia.

Cílem předmětu, jehož podporu tvoří tento kurz, je rozvíjet dovednosti studentů ve hře na klavír nabyté v předešlých dvou semestrech a připravit je na závěrečnou zkoušku z klavíru. Student bude schopen vytvářet předehry, mezihry a dohry u širokého výběru lidových a umělých písní, ovládat hru na nástroj spolu s vlastním pěveckým projevem, interpretovat drobné klavírní skladby vhodné k poslechovým a hudebněpohybovým činnostem v MŠ a orientovat se v hudebním prostoru durových a mollových tónin. Oproti předešlým semestrům se bude student nově zdokonalovat také v hraní hlasových cvičení pro potřeby vokálních činností a ve transponování písní.


Kurz je určen studentům Učitelství pro mateřské školy jako on-line didaktická a metodická podpora předmětu XHVp04 Hra na klavír 2 a především XHVk04 Hra na klavír 2 pro kombinovanou formu studia.

Cílem předmětu, jehož podporu tvoří tento kurz, je rozvíjet v prvním semestru nabyté dovednosti studentů ve hře na klavír. Student bude schopen vytvářet předehry a dohry u lidových a umělých písní opatřených akordovými značkami, interpretovat drobné klavírní skladby vhodné k poslechovým a hudebněpohybovým činnostem v MŠ a orientovat se v hudebním prostoru durových a mollových tónin.

Kurz je určen studentům Učitelství pro mateřské školy jako on-line didaktická a metodická podpora pro hru na klavír v rámci předmětu XHV02 Základy hry na klavír a Hlasová výchova.

Cílem předmětu, jehož podporu tvoří tento kurz, je rozvíjet elementární dovednosti studentů ve hře na klavír. Student bude schopen vytvářet předehry a dohry u lidových a umělých písní opatřených akordovými značkami, interpretovat drobné klavírní skladby vhodné k poslechovým a hudebněpohybovým činnostem v MŠ.

Cílem kurzu Za poznáním hudby a hudebního života některých oblastí Čech a Moravy je motivovat učitele k aktivnímu pojetí hudebního vzdělávání v širších souvislostech. Kurz je uspořádaný jako putování po určité oblasti, záměrem je seznámení s místy, kde se narodili a žili hudební skladatelé, hudební pedagogové a další významné osobnosti daného regionu. Obsahuje i informace o hudebním životě a historických zajímavostech dané oblasti.

Projekt je rozdělený do 6-ti lekcí, každá je koncipovaná samostatně. Jednotlivé lekce obsahují:

  • text (informace k dané oblasti, se kterými by měl učitel v průběhu vycházky, exkurze či výletu žáky seznámit)
  • prezentaci
  • pracovní list pro žáka (obsahuje otázky a úkoly související s navštívenými místy)

 

Hra na keyboard, zvládnutí základních funkcí nástroje.