Cílem kurzu Za poznáním hudby a hudebního života některých oblastí Čech a Moravy je motivovat učitele k aktivnímu pojetí hudebního vzdělávání v širších souvislostech. Kurz je uspořádaný jako putování po určité oblasti, záměrem je seznámení s místy, kde se narodili a žili hudební skladatelé, hudební pedagogové a další významné osobnosti daného regionu. Obsahuje i informace o hudebním životě a historických zajímavostech dané oblasti.

Projekt je rozdělený do 6-ti lekcí, každá je koncipovaná samostatně. Jednotlivé lekce obsahují:

  • text (informace k dané oblasti, se kterými by měl učitel v průběhu vycházky, exkurze či výletu žáky seznámit)
  • prezentaci
  • pracovní list pro žáka (obsahuje otázky a úkoly související s navštívenými místy)

 

Hra na keyboard, zvládnutí základních funkcí nástroje.