Kurz "Mediální výchova v dějepisné edukaci: hraný film" slouží k seznámení učitelů ZŠ s problematikou a využitím médií (zejména hraného filmu v dějepisné výuce). Jednotlivé lekce jsou koncipovány tak, aby podpořily potřebu učitelů reflektovat vlastní pedagogickou činnost i edukační proces a posílily znalosti učitelů v oblasti specifik médií samotných i dovednosti učitelů v oblasti praktického uplatnění těchto médií. Kurz si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů ZŠ v roli učitele dějepisu podílejícího se ve spolupráci s PdF MU na přípravě budoucích učitelů.
Prostřednictvím e-learningu prohlubuje i kompetence k celoživotnímu učení.


Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice klíčových přeměn evropské společnosti a světa v přibližně třísetletém období raného novověku (od konce 15. stol. do 1789)v oblasti politické, hospodářské sociální a kulturní.

Tak o čem tenhle kurz bude je úplně nepodstatné,že!

Zde najdou studenti dálkového studia to co jsem jim slíbil. Nejedná se tedy o E-learning kurz (zatím :)). Ke vstupu je potřeba znát heslo, které pošlu všem kteří mají tento kurz zapsán.