Překladatelská cvičení B jsou online kurzem, který rozšiřuje Překladatelská cvičení A. Je možno jej absolvovat i bez předchozího kurzu.

This course explores those areas of English pronunciation that Czech students of English find difficult. Our aim is native-like pronunciation. Authentic materials, mimicking and drill help Ss to reach this higher level of pronunciation. This course also focuses on Ss´ ability to transcribe heard and seen text, and on their ability to transfer our classroom materials to the primary school environment. Self-study is a crucial part of this course.

The course is for the third year life-long students in Practical English. It is structured to supplement our in-class sessions. The site contains assignments, listening exercises, videos, readings and discussion forums to be done during the weeks we do not meet face to face. All the topics focus on education and ELT (English Language Teaching). 

Studenti se v překladatelském cvičení setkají s řadou scénářů, ve kterých budeme společně sledovat různé přístupy k překladu do češtiny a vývoj názoru na překlad v čase a v závislosti na vývoji jazyka.

Těžiště práce spočívá v samostatné práci na překladech, při které budeme samostatné studentské přístupy postupně převádět k obecnějším formulacím a závěrům.