Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

Dyslexie je specifická porucha učení, která ovlivňuje nejen dovednosti v oblasti čtení v rodném jazyce, ale projevuje se i při učení se cizímu jazyku. Žáci s dyslexií proto k dosažení potřebné jazykové úrovně v  cizím jazyce potřebují  větší podporu. Učitelé cizího jazyka často nerozumí podstatě dyslexie a obtížím, které tato porucha způsobuje v učení se cizímu jazyku, a nejsou proto vybaveni vhodnými výukovými technikami a metodami, kterými by mohli žákům s dyslexií pomoci zefektivnit procesy učení se cizímu jazyku.  Ucelený kurz, který vznikl  v rámci projektu Comenius Lifelong Learning, Project number: 518466-LLP-1-2011, www.dystefl.eu , reaguje na aktuální potřeby učitelů a  seznámí učitele cizího jazyka se širokým repertoárem užitečných výukových metod, technik a nástrojů, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity výuky cizího jazyka u studentů s dyslexií.

...