Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, především pak učitelům praktického vyučování. Uvede vás do nejčastějších situací, které budou vyžadovat vaši včasnou a správnou reakci.

Kurz první pomoci je vypracován jednoduše, pro snadné zapamatování. Jeho vytvoření bylo především na základě odpovědí vyučujících v dotazníku, který se ptal na nejčastější situace, se kterými se mohou učitelé setkat ve svých hodinách. Kurz je zakončen testem, který ověří znalosti pedagogů. Bude také sloužit pro to, abych zhodnotila kvatitu svého vynaloženého úsilí, předaných informací, zkušeností s první pomocí.