Cílem předmětu je edukace v oblasti chronických neinfekčních chorob. 

Po absolvování předmětu bude student: formulovat hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku chronických neinfekčních chorob a prevence syndromu stáří; revidovat své dosavadní znalosti; aktivně vyhledávat nové informace a kriticky je hodnotit; posoudit své rizikové chování a aktivně se podílet na zlepšení svého životního stylu.

Obsah kurzu:

Chronické neinfekční choroby a jejich prevence (prevence kardiovaskulárních chorob, metabolického syndromu, onkologických onemocnění, alergie, osteoporózy)

Programy podpory zdraví v oblasti prevence chronických neinfekčních chorob