K cílům předmětu patří získání základních poznatků o stavbě a funkci lidského organismu, podání přehledu ontogenetických období, základních infekčních onemocnění a důležitých neinfekčních chorob hromadného výskytu v dětském věku (srdečně-cévní a nádorová onemocnění, cukrovka, alergie). Předmět přináší syntetické informace z oblasti medicínských oborů upravené pro potřeby posluchačů pedagogické fakulty.  Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví a včasné rozpoznání jeho poruch a preventivní opatření.

Kurz je zaměřen na využití badatelky orientovaného učení.Kurz byl vytvořen díky projektu:

MUNI/FR/0883/2017, Inovace předmětů Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku


Kurz nabízí účastníkům teoretické informace k dílčím tématům výchovy ke zdraví a jejich didaktickou transformaci.

K cílům předmětu patří získání základních poznatků o stavbě a funkci lidského organismu, podání přehledu ontogenetických období, základních infekčních onemocnění a důležitých neinfekčních chorob hromadného výskytu v dětském věku (srdečně-cévní a nádorová onemocnění, cukrovka, alergie). Předmět přináší syntetické informace z oblasti medicínských oborů upravené pro potřeby posluchačů pedagogické fakulty.  Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví a včasné rozpoznání jeho poruch a preventivní opatření.

Kurz je zaměřen na využití badatelky orientovaného učení.Kurz byl vytvořen díky projektu:

MUNI/FR/0883/2017, Inovace předmětů Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku

Kurz "Prevence syndromu stáří" klade důraz na význam zdravého životního stylu pro udržení dobrého zdraví a kvality života až do vysokého věku.