Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oblasti reprodukčního zdraví a přiblížit jim význam a úroveň výuky reprodukčního zdraví na základních školách.
  •  Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů.
  • Reprodukční zdraví a jeho ochrana.
  • Plánované rodičovství. Antikoncepce.
  • Gravidita, interrupce.
  • Asistovaná reprodukce, dárcovství vajíček.
  • Prevence rakoviny děložního čípku a rakoviny varlat.
  • Pohlavně přenosné nemoci, problematika AIDS.
  • Sexuální orientace. Sexuální identifikace.
  • Sexuální dysfunkce, sexuální deviace.
  • Sexuální výchova x výchova k reprodukčnímu zdraví.