Zápočtové požadavky pro 1. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Atletika 1.