Prvky zdravotní tělesné výchovy zaměřené na děti mladšího školního věku

a další široké využití v běžném životě.