Im Rahmen des Seminars können die StudentInnen:
- diverse Techniken des kreativen Schreibens ausprobieren
- eigene schöpferische Kräfte entdecken
- das Einfühlungsvermögen und das Sprachgefühl entwickeln
- erfahren, dass jede/r kreativ (sogar auf Deutsch) sein kann
- die deutsche Sprache aus einer anderen Perspektive kennenzulernen
Die Texte, die produziert werden, dienen nicht als grammatikalisches Feedback, d.h. formale Richtigkeit ist nicht das Ziel. Hochgeschätzt werden Kreativität, Sensibilität, Ausdrucksfähikeit, Mut :-)
Kurz slouží jako podpora k plánování, obsahům, organizaci, výběru tématu a vytvoření struktury projektu. 
Hier finden Sie Informationen zur Projektarbeit.
Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
E-learningový kurz podporující výuku v jazykových cvičeních 2 v kombinovaném studiu.
E-learningový kurz podporující jazyková cvičení 1 v kombinovaném studiu.
Tady najdete cvičební materiály ke kurzu Jazyková cvičení 3 (N2BK_3JCV).

V těchto jazykových cvičeních se pracuje se slovní zásobou lekcí 1-15 učebnice Němčina pro jazykové školy. Procvičují se tvary sloves v přítomném a minulém čase, tvary osobních a přivlastňovacích zájemn, předložky, slovosled a další gramatické jevy, které jsou v učebnici njš v lekcích 1-15 vysvětleny.

V tomto kurzu najdete cvičební materiály ke gramatickým jevům a slovní zásobě učebnice Německy s úsměvem.