Novinky stránek

Životní cyklus kurzů a uživatelských dat

Životní cyklus kurzů a uživatelských dat

by Pavel Krejčí -
Number of replies: 0

Z důvodů GDPR, vnitřních norem MU a technické udržitelnosti jsou v Moodlince nastaveny následující procesy pro odstraňování starých dat:

Uživatelská data

  • Studentské data (zápisy v Moodlince, známky, odevzdané úkoly apod.) jsou v Moodlince uchovávány po dobu 3 let od data ukončení kurzu. Po uplynutí této lhůty jsou stará data označena pro odstranění. Vlastní odstranění dat probíhá během letních prázdnin. Věnujte proto prosím pozornost nastavení kurzů, při použití staršího kurzu s tímto datem hluboko v minulosti může dojít k odstranění dat mnohem dříve. Datum ukončení kurzu nemusí být nastaveno (povoleno), v takovém případě jsou uživatelská data odstraněna až po 3 letech neaktivity příslušného účtu. Aktivitou se rozumí přihlášení do Moodlinky. Datum ukončení kurzu se nastavuje v nabídce "Správa kurzu" - "Upravit nastavení".
    nastavení data konce kurzu

  • Studentské účty, které nejsou zapsané v žádném kurzu a nejsou aktivní během posledních 3 let, jsou automaticky smazány spolu se starými uživatelskými daty.

  • Studentská data lze odstranit kdykoliv buď volbou "Reset" ve správě kurzu nebo individuální GDPR žádostí v uživatelském profilu.

  • Zaměstnanecké účty jsou odstraňovány nejdříve po 5 letech neaktivity.
Kurzy

Kurzy a jejich výukový obsah vytvořený tvůrcem kurzu není zatím nijak automaticky odstraňován. Z důvodu snadné zneužitelnosti nemají učitelé právo pro přímé smazání kurzu. Na druhou stranu jsou na Moodlince nepoužívané kurzy třeba 10 let staré. Pokud máte zájem o smazání kurzu, uveďte prosím do jeho názvu slovo "smazat" a já je smažu při pravidelné kontrole. Poprosil bych také katedry o kontrolu zastaralých kurzů a jejich pročištění přibližně jednou ročně. Umožní to zlepšit mimo přehlednosti také výkon a zálohování aktivním kurzům. Pro tento účel můžu na žádost vedoucího katedry přidělit vybraným osobám práva na správu všech kurzů v rámci dané katedry.

Děkuji za pozornost.