Novinky stránek

Vítejte v e-learningovém prostředí Pedagogické fakulty MU

Vítejte v e-learningovém prostředí Pedagogické fakulty MU

by Tamara Váňová -
Number of replies: 1

Pokud jste se dostali až sem, vítejte ve virtuálním výukovém prostředí Pedagogické fakulty MU ať už jako hosté nebo jako řádní studenti Masarykovy univerzity. Toto prostředí není součástí IS MU, a proto se se svými problémy neobracejte na pracovníky univerzitního LMS IS MU, ale výhradně na své vyučující, případně na adresu 2227@mail.muni.cz, pokud by šlo o život úsměv

Jednou z nejdůležitějších funkcí Moodlinky je možnost experimentování, takže se nemusíte bát nahlížet do jakýchkoli kurzů, které Vám přístup dovolí. Je zde spousta přístupných materiálů, ale některé kurzy se zrovna neučí, takže ve všech nemůžete očekávat přítomnost vyučujících.

Pro řádné studenty jsou závazné pouze předměty, které mají zapsané v ISu, a záleží na vyučujících, zda doplňkové výukové materiály umístí v ISu nebo zde, kde je větší výběr komunikačních nástrojů.

In reply to Tamara Váňová

Re: Vítejte v e-learningovém prostředí Pedagogické fakulty MU

by Pavel Krejčí -
Jen doplňuji, že stále existuje adresa moodlinka@ped.muni.cz pro
problémy s přihlašováním a pro obecné technické problémy ;-)